2023

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 21. august 2023 melding fra SSB om partienes innrapportering av økonomi for 2022 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste hvilke partier og partiledd som ikke oppfylte innrapporteringsplikten for regnskapsåret 2022. For 67 av disse vedtok Partilovnemnda å avkorte i den statlige partistøtten for 2024, i mens 24 partiledd fikk formell advarsel på grunn av for forsinket innrapportering. Du kan få tilgang til disse vedtakene ved å kontakte oss på post@partilovnemnda.no

Partier/partiledd som har fått avkorting

Partier/partileddd som har fått avkorting pga gjentatte sanksjonsvedtak siste to år

Partier/partiledd som har fått formell advarsel

 

Bidrag i valgår 2023

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. I 2023 har Partilovnemnda vedtatt sanksjon mot følgende partier eller partiledd som ikke overholdt fristen for innrapportering av bidrag:

Formell advarsel - Nordland Høyre

Formell advarsel - Viken Arbeiderparti

Formell advarsel - Innlandet Venstre

Formell advarsel - Nordland SV

Formell advarsel - Lillehammer Venstre

Formell advarsel - Bergen Venstre

Formell advarsel - Troms og Finnmark Høyre

Formell advarsel - Bodø KrF

Formell advarsel - Rødt

Formell advarsel - Ullensaker FrP

Formell advarsel - Nordland KrF

Formell advarsel - Lillestrøm SV

Formell advarsel - Innlandet Høyre

Formell advarsel - Frogn Venstre

Formell advarsel - Agder FrP

Formell advarsel - Viken KrFU

Formell advarsel - Agder Venstre

Formell advarse - Øvre Eiker AP

Formell advarsel - Vestland Høgre

Formell advarsel - Trondheim AP 

Formell advarsel - Sunnfjord Venstre

Formell advarsel - Rød Ungdom

Formell advarsel - Miljøpartiet De Grønne Bergen

Formell advarsel - Bjørnafjorden SV

Formell advarsel - Larvik Høyre

Formell advarsel - Indre Østfold Arbeiderparti

Formell advarsel - Agder Høyre

Formell advarsel - Trøndelag Høyre

Formell advarsel - Møre og Romsdal Høyre

Formell advarsel - Fredrikstad Høyre

Formell advarsel - Øvre Eiker Arbeiderparti

Avkorting - Alstahaug AP

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom 

Avkorting - Norges Unge Venstre 

Avkorting - Bergen Høyre

Avkorting - Oslo FrP

Avkorting - Fremskrittspartiets Ungdom

Avkorting SV - Haugesund SV

Henleggelse - Venstre

Henleggelse - Bergen SV

Henleggelse - Viken SV

Henleggelse - Innlandet SV

Henleggelse - Rød Ungdom

Henleggelse - Oslo SV

Henleggelse - Miljøpartiet De Grønne 

Henleggelse - Oslo Senterparti 

Henleggelse - Bergens Arbeiderparti av NKP

Henleggelse - Rogaland SV

Avslag på anmodning om omgjøring - Norges Unge Venstre

 

Vedtak etter Partirevisjonsutvalgets kontroll med utvalgte partier/partiledd 

Formell advarsel - Oslo Fremskrittsparti

Formell advarsel - Miljøpartiet Dei Grøne Voss

Formell advarsel - Miljøpartiet De Grønne Rogaland

Formell advarsel - Vestfold og Telemark Høyre

Formell advarsel - Liberalistene

Formell advarsel - Malvik Miljøpartiet De Grønne

Avkorting - Konservativt Rogaland

Avkorting - Innlandet SV

Avslag på omgjøringsanmodning - Innlandet SV 

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom

 

Oppfølging av revisjonsplikten

Hovedorganisasjonene til registrerte politisk partier har plikt til å sørge for at årsregnskapet blir revidert av et revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor som ikke selv er medlem av partiet og ikke har en engasjementstid i partiet som overstiger åtte år (partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 21 a). Av lovens system følger at partiets årlige økonomirapport til Statistisk Sentralbyrå må bygge på et ferdig revidert regnskap.

Partilovnemnda har truffet vedtak om avkortning i partistøtten for 2024 for to partier som ikke oppfylte revisjonsplikten for 2022-regnskapet.

Avkorting - Industri- og Næringspartiet

Avkorting - Alliansen - Alternativ for Norge

Avslag på omgjøringsanmodning - Industri- og næringspartiet 2023

Avslag på omgjøringsanmodning - Industri-og næringspartiet 2022

 

Øvrige vedtak 

Om retten til statlig tilskudd - Alliansen - Alternativ for Norge