Partilovnemndas årsrapporter

Oversikt over årsrapporter fra Partilovnemnda

Partilovnemndas årsrapport til Kommunal- og distriktsdepartementet avgis året etter og inneholder en introduksjon av nemdas sammensetning, rolle og oppdrag. Videre gir rapporten en presentasjon av årets arbeid, deriblant oversikt over møtevirksomhet, vedtak og tolkningsutalelser. 

Partilovnemndas årsrapport 2023

Partilovnemndas årsrapport 2022

Partilovnemndas årsrapport 2021

Partilovnemndas årsrapport 2020

Partilovnemndas årsrapport 2019

Partilovnemndas årsrapport 2018

Partilovnemndas årsrapport 2017

Partilovnemndas årsrapport 2016

Partilovnemndas årsrapport 2015

Partilovnemndas årsrapport 2014

Partilovnemndas årsrapport 2013