Partilovnemndas årsrapporter

Oversikt årsrapporter fra Partilovnemnda

Partilovnemndas årsrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgis året etter og inneholder en introduksjon av nemdas sammensetning, rolle og oppdrag. Videre gir rapporten en presentasjon av årets arbeid, deriblant oversikt over møtevirksomhet, vedtak og tolkningsutalelser. 

Partilovnemndas årsrapport 2020

Partilovnemndas årsrapport 2019

Partilovnemndas årsrapport 2018

Partilovnemndas årsrapport 2017

Partilovnemndas årsrapport 2016