Partilovnemnda

Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen. Dagens nemnd er oppnevt for perioden 2018-2024. Partilovnemnda består av seks medlemmer. Tre av Partilovnemndas medlemmer har erfaring fra politisk arbeid og har ulik partipolitisk bakgrunn. Partilovnemnda er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler, inkludert leder, deltar i møte. 

Leder:

 • Professor Eivind Smith (Oslo)

Medlemmer:

 • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)
 • Professor Elisabeth Ivarsflaten (Bergen)
 • Lars Arne Ryssdal (Asker)   
 • Geir Helge Sandsmark (Halden)   
 • Anne Tingelstad Wøien (Gran)

 

 

Møter i 2023

 

 • Mandag 13. februar 
 • Torsdag 23. mars 
 • Torsdag 15. juni 
 • Tirsdag 26. september
 • Torsdag 16. november 

 

Kontakt oss

Partlilovnemnda sin postadresse er:

Partilovnemnda
Postboks 14
6801 Førde

Sekretariatsleder

Sekretariatet

Turid Digernes Eikås
Grethe Husevåg Strømmen