Partilovnemnda

Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen. Dagens nemnd er oppnevt for perioden 2018-2024. Partilovnemnda består av seks medlemmer. Tre av Partilovnemndas medlemmer har erfaring fra politisk arbeid og har ulik partipolitisk bakgrunn. Partilovnemnda er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler, inkludert leder, deltar i møte. 

Leder:

  • Professor Eivind Smith (Oslo)

Medlemmer:

  • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)
  • Professor Elisabeth Ivarsflaten (Bergen)
  • Lars Arne Ryssdal (Asker)   
  • Geir Helge Sandsmark (Halden)   
  • Anne Tingelstad Wøien (Brandbu)

 

 

Møter i 2022

 

  • Fredag 8. april
  • Onsdag 22. juni
  • Mandag 24. oktober
  • Torsdag 15. desember 

 

Kontakt oss

Partlilovnemnda sin postadresse er:

Partilovnemnda
Postboks 14
6801 Førde

Sekretariatsleder

Sekretariatet

Turid Digernes Eikås
Grethe Husevåg Strømmen