2023

Bidrag i valgår 2023

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. I 2023 har Partilovnemnda vedtatt sanksjon mot følgende partier eller partiledd som ikke har overholdt fristen for innrapportering av bidrag:

Formell advarsel - Nordland Høyre

Formell advarsel - Viken Arbeiderparti

Formell advarsel - Innlandet Venstre

Formell advarsel - Nordland SV

Avkorting - Haugesund SV

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom 

Avkorting - Norges Unge Venstre 

 

Vedtak etter Partirevisjonsutvalgets kontroll med utvalgte partier/partiledd 

Formell advarsel - Oslo Fremskrittsparti

Formell advarsel - Miljøpartiet Dei Grøne Voss

Formell advarsel - Miljøpartiet De Grønne Rogaland

Formell advarsel - Vestfold og Telemark Høyre

Formell advarsel - Liberalistene

Formell advarsel - Malvik Miljøpartiet De Grønne

Avkorting - Konservativt Rogaland

Avkorting - Innlandet SV

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom

Avkorting - Grønn Ungdom Agder