79 partiledd mister partistøtten for 2022

Partilovnemnda mottok 12. august 2021 melding fra SSB om partileddenes innrapportering for 2020 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 99 aktive partier og partiledd per 7. juni 2021 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2020. For 79 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2022. 

Oversikt over partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2022

Publisert 04.01.2022