Elisabeth Ivarsflaten er nytt medlem av Partilovnemnda

Elisabeth Ivarsflaten er oppnevnt som medlem av Partilovnemnda fra den 15. mars 2022. Hun erstatter Tina Søreide som fratrådte 1. februar 2022. Perioden som medlem strekker seg frem til 15. juni 2024. 

Ivarsflaten er statsviter og arbeider som professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet i Bergen. 

Publisert 15.03.2022