82 partiledd mister partistøtten i 2023

Partilovnemnda mottok 16. august 2022 melding fra SSB om partienes innrapportering av økonomi i 2021 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 129 partier og partiledd per 9. juni 2021 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2021.

Etter at partiene var varslet og hadde fått anledning til å forklare forholdet, har nemnda vedtatt at 82 partiledd mister partistøtten i 2023 fordi de ikke har levert økonomirapport for 2021, mens 47 partiledd får formell advarsel på grunn av for sen innrapportering.

Oversikt over partiledd som har fått avkortning finner du her. Oversikt over partiledd som har fått formell advarsel finner du her.

Publisert 31.10.2022