Fire partier får redusert partistøtte i 2023 på grunn av brudd på revisjonsplikten

Alliansen – Alternativ for Norge, Helsepartiet og Industri- og næringspartiet mister halvparten av partistøtten i 2023, mens Piratpartiet mister en femtedel av støtten.

Ingen av disse partiene oppfylte den lovbestemte plikten til å få regnskapet for 2021 revidert av et revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor, og har dermed innrapportert sin økonomi til Statistisk Sentralbyrå på grunnlag av et ikke revidert regnskap.

Les vedtakene her. 

 

Publisert 17.11.2022