2022

Bidrag i valgår 2021

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd har i 2022 fått vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Avkorting - Agder Høyre - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Tromsø AP - bidrag i valgår 2021

Svar på anmodning om omgjøring - Tromsø AP- bidrag i valgår 2021

Avkorting - Miljøpartiet de Grønne - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Miljøpartiet de Grønne Vestland - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Bergen Sosialistisk Venstreparti - bidrag i valgår 2021