Rapport fra Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll

På oppdrag fra Partilovnemnda har Partirevisjonsutvalget gjennomført rutinekontroll med kontroll av 30 parti og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kap 4 for regnskapsåret 2015. Nemnda vil følge opp rapporten (link) overfor de parti og partiledd som inngikk i kontrollen.

Publisert 26.06.2017