2020

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 5. november 2020 melding fra SSB om innrapporteringen for 2019 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 102 aktive partier og partiledd per 23. september 2020 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2019. For 70 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2021.

Oversikt over partiledd som har fått avkorting av partistøtte for 2021

 

Bidrag i valgår

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019 - revidert

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019

 

Øvrige vedtak 

Vedtak om avkorting av partistøtte AUF

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag - AUF

Vedtak om inndragning og avkorting - Unge Høyre

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag Grønn Ungdom

Vedtak. Forespørsel om omgjøring PDK Stryn