2020

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 01.10.2019 melding fra SSB om innrapporteringen for 2018 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 167 aktive partier og partiledd per 21. september 2019 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2018. For 132 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2020.

Vedtak om avkorting for 2020

 

Bidrag i valgår

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019 - revidert

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019

 

Øvrige vedtak 

Vedtak om avkorting av partistøtte AUF

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag - AUF

Vedtak om inndragning og avkorting - Unge Høyre

Vedtak om inndragning og avkorting - Unge Høyre

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag Grønn Ungdom