2019

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 01.10.2019 melding fra SSB om innrapporteringen for 2018 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 167 aktive partier og partiledd per 21. september 2019 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2018. For 132 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2020.

Vedtak om avkorting for 2020

 

Bidrag i valgår 2019

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - Liberalistene - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - AUF Agder - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - AUF i Akershus - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Aukra Høyre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Bodø Høyre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Bærum Høyre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Drammen Høyre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Etnedal MDG - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Flesberg Arbeiderparti - bidrag valg 2019

Formell advarsel - Hordaland Krf - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Klepp Frp - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Kristelig Folkeparti - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Krødsherad Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Lillestrøm Venstre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Namsos Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Narvik Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Partiet de Kristne - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Partiet de Kristne Møre og Romsdal - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Rogaland Frp - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Rødt Oslo - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Saltdal Frp - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Sola Frp - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Stavanger Høyre - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Stavanger Krf - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Stjørdal Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Troms og Finnmark Frp - bidrag i valg 2019

Formell advarsel - Trøndelag Frp - bidrag i valg 2019

Vedtak om avkorting av partistøtte - Øvre Eiker Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Vedtak om avkorting av partistøtte Bodø Arbeiderparti - bidrag i valg 2019

Vedtak om avkorting av partistøtte Gjøvik Høyre - bidrag i valg 2019

Vedtak om avkorting av partistøtte Møre og Romsdal Venstre - bidrag i valg 2019

Vedtak om avkorting av partistøtte Pensjonistpartiet Bergen - bidrag i valg 2019

Avslutning av sak - Partistøtte Sola Høyre - bidrag i valg 2019

Avkorting  - Rana Arbeiderparti - bidrag i valg 2019