Reform av partiloven

I et brev til statsråden, med kopi til de politiske partiene, viser nemnda til at parti- og demokratifinansieringen har endret seg dramatisk siden partiloven for 20 år siden kom til.

Praksis har blant annet avdekket muligheter for å skjule støtte gjennom aksjonsgrupper mv. og i form av annonser og kampanjer. Det er behov for bedre regler om kandidatstøtte, støtte til folkevalgte grupper og kontroll med at loven blir fulgt. Nye medier har endret demokratiets virkemåte, og finansiering av politisk påvirkning utenom partiene faller utenfor loven. Intensjonen om åpenhet og tillit gjør det nødvendig å ta loven opp til revisjon.

Du kan lese brevet her.

Vedlegg til brevet: 

Vedlegg 1 - Partilovnemndas brev 17. november 2021 til stortingspartiene

Vedlegg 2 - Svar fra Ap, FrP, Høyre, MDG og Rødt

Vedlegg 3 - Brev 4.oktober 2023 fra FrP og 16.november 2023 fra Høyre

Publisert 18.12.2023