10 av 35 partier/partiledd fikk forvaltningssanksjon etter Partirevisjonsutvalgets kontroll for 2021

Partilovnemndas oppfølging av Partirevisjonsutvalgets kontroll med partienes økonomi i 2021 førte til 10 vedtak om forvaltningssanksjon (avkortning eller formell advarsel) på grunn av manglende signatur, utilstrekkelig dokumentasjon av utlegg, brudd på bokføringsreglene eller andre brudd på partiloven eller partilovforskriften.

 

Antall sanksjonsvedtak er dobbelt så stort som etter rutinekontrollen for 2019. Dette skyldes delvis at Partilovnemnda har sett nærmere på flere saksforhold enn i tidligere år.

Publisert 12.04.2023