35 partiledd fikk avkorting eller formell advarsel på grunn av brudd på rapporteringsplikt for bidrag i valgår 2021

I forbindelse med valgår har partiene en særlig plikt til å rapportere inn bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar og fram til fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget.

I 2021 har litt over 600 partier eller partiledd rapportert inn mottatte bidrag i valgår på Partifinansiering.no. 35 av disse partileddene har ikke overholdt fristen for innrapportering av bidrag og Partilovnemnda har fattet vedtak om formell advarsel eller avkorting for disse. 

Rapporteringsplikten omfatter alle bidrag som partiene mottar i ovennevnte tidsrom. Plikten omfatter også bidrag som blir gitt regelmessig etter avtale, for eksempel «partiskatt» fra egne medlemmer, månedsbidrag eller bidrag fra en partiorganisasjon som selv ikke er omfattet av partiloven.

 

Publisert 01.10.2021