2021

Manglende økonomirapportering
 
Partilovnemnda mottok 12. august 2021 melding fra SSB om innrapporteringen for 2020 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 99 aktive partier og partiledd per 7. juni 2021 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2020. For 79 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2022.
 
 
 
 

Bidrag i valgår 2021

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd har i 2021 fått vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag:

Formell advarsel - Steigen SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Tønsberg SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Norges Unge Venstre - bidrag i valgår 2021

Formelll advarsel - Stavanger SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsell - Liberalistene i Oslo - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Asker SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Rødt - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Stavanger Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Øvre Eiker Arbeiderparti - bidrag i valg 2021

Formell advarsel - Rødt Hitra - bidrag valgår 2021

Formell advarsel- Sosialistisk Ungdom - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Bodø SV- bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Bærum SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel- Bergen SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Trøndelag SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Alliansen - Alternativ for Norge - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Partiet Sentrum Agder - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Senterpartiet i Viken - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Vestfold og Telemark Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021 

Formell advarsel - Rødt Askøy - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Haugesund Sosialistisk Venstreparti - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Brønnøy Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Rødt Troms, Finnmark - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Møre og Romsdal SV - bidrag i valgår 2021                                                          

Formell advarsel - Modum Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Rana Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Liberalistene - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Kristelig Folkeparti - bidrag i valgår 2021

Avkorting - AUF - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Hå Høyre - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Sosialistisk Ungdom - bidrag i valgår 2021

Avkorting - AUF i Viken - bidrag i valgår 2021

Avslutning av sak - Oslo Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Avslutning av sak - Ringerike Venstre - bidrag i valgår 2021

Avslutning av sak - Nordland Venstre - bidrag i valgår 2021

Vedtak. Forespørsel om omgjøring Meløy SV.pdf

Vedtak om avkortning for brudd på partiloven - Rogaland Arbeiderparti

 

Vedtak etter Partirevisjonsutvalgets kontroll med utvalgte partier/partiledd 

Vedtak om avkorting – Unge Høyre

Vedtak om avkorting - Haugesund FrP

Vedtak om formell advarsel - Lier FrP

Vedtak om formell advarsel - Oslo Venstre

Vedtak om formell advarsel - Partiet De Kristne Viken

Avslutning av sak - Innlandet Høyre

Avslutning av sak - Norges Kommunistiske Parti

Avslutning av sak - Rødt Bergen

Vedtak om avkortning for brudd på partiloven - Rogaland Arbeiderparti

 

Øvrige vedtak 

Klagesaksvedtak. Regionale mv. ledd av partiet Alliansen. Rett til statlig partistøtte

Klagesaksvedtak. Partiet Alliansen. Klage om rett til statlig partistøtte

Klagesaksvedtak på registrering av partinavn i Partiregisteret. Partiet Sentrum