2021

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 5. november 2020 melding fra SSB om innrapporteringen for 2019 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 102 aktive partier og partiledd per 23. september 2020 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2019. For 70 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2021.

Oversikt over partiledd som har fått avkorting av partistøtte for 2021

 

Bidrag i valgår 2021

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - Steigen SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Tønsberg SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Norges Unge Venstre - bidrag i valgår 2021

Formelll advarsel - Stavanger SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsell - Liberalistene i Oslo - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Asker SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Rødt - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Stavanger Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Øvre Eiker Arbeiderparti - bidrag i valg 2021

Formell advarsel - Rødt Hitra - bidrag valgår 2021

Formell advarsel- Sosialistisk Ungdom - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Bodø SV- bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Bærum SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel- Bergen SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Trøndelag SV - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Alliansen - Alternativ for Norge - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Partiet Sentrum Agder - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Senterpartiet i Viken - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Vestfold og Telemark - bidrag i valgår 2021 

Formell advarsel - Rødt Askøy - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Haugesund Sosialistisk Venstreparti - bidrag i valgår 2021

Formell advarsel - Brønnøy Arbeiderparti - bidrag i valgår 2021

Avslutning av sak - Ringerike Venstre - bidrag i valgår 2021

 

Vedtak etter Partirevisjonsutvalgets kontroll med de utvalgte partier/partiledd 

Vedtak om avkorting – Unge Høyre

Vedtak om avkortning - Haugesund FrP

Vedtak om formell advarsel - Lier FrP

Vedtak om formell advarsel - Oslo Venstre

Vedtak om formell advarsel - Partiet De Kristne Viken

Avslutning av sak - Innlandet Høyre

Avslutning av sak - Norges Kommunistiske Parti

Avslutning av sak - Rødt Bergen

 

Øvrige vedtak 

Klagesaksvedtak. Partiet Alliansen. Klage om rett til statlig partistøtte

Klagesaksvedtak på registrering av partinavn i Partiregisteret. Partiet Sentrum

Vedtak. Forespørsel om omgjøring Partiet De Kristne Stryn

Vedtak. Forespørsel om omgjøring Meløy SV