Partilovnemndas årsrapport for 2020

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 22.04.2021