2024

Bidrag i valgår 2023

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. I 2024 har Partilovnemnda vedtatt sanksjon mot følgende partier eller partiledd som ikke har overholdt fristen for innrapportering av bidrag:

Formell advarsel II - Agder Venstre 

Formell advarsel - Oslo Ap

Formell advarsel - Bergen Venstre

Formell advarsel II - Rødt

Formell advarsel II - Lillestrøm SV

Avkorting - Miljøpartiet De Grønne Bærum

Avkorting - Miljøpartiet De Grønne Bergen

Avkorting - Liberalistene 

Avkorting - Alta FrP

Avkorting - Sortland Høyre

Henleggelse - Trondheim SV

Henleggelse - Industri- og Næringspartiet

Avslag på anmodningsomgjøring - Miljøpartiet De Grønne

 

Øvrige vedtak

Avvisning av klage  - Kystpartiet I 

Avisning av klage - Kystpartiet II

Avslag på omgjøringsanmodning - Alliansen - Alternativ for Norge