Nytt Partirevisjonsutvalg

Nytt Partirevisjonsutvalg er oppnevnt fra 1. juni 2022. Advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen er gjenoppnevnt som leder av utvalget. Statsautorisert revisor Petter Tegle Skjærvø er medlem i utvalget.

 

Partirevisjonsutvalget ble første gang oppnevnt i 2014 da det i partiloven i 2013 ble besluttet å opprette et faglig og politisk uavhengig organ for å styrke kontrollen av finansieringen av de politiske partiene i Norge. Det nye utvalget er oppnevnt for fire år. 

Publisert 31.05.2022