70 partiledd mister partistøtten for 2021

Partilovnemnda mottok 5. november 2020 melding fra SSB om innrapporteringen for 2019 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 102 aktive partiledd per 23. september 2020 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2019.

For 70 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2021. For året 2020 var det tilsvarende tallet 132. Antall avkortningsvedtak er det laveste siden lovendringen om rapportering av fullstendige regnskaper ble innført fra og med regnskapsåret 2014.

Vedtak om avkortning for 2021

Publisert 06.05.2021