2018

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 01.10.2018 melding fra SSB om innrapporteringen for 2017 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 234  aktive partier og partiledd per 21. september 2018 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2017. For 98 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2019.

Vedtak om avkorting av partistøtte for 2019

 

Bidrag i valgår

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - Averøy Venstre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Finnmark Ap - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Nordland FrP - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Nordland Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Rana Ap - bidrag valg 2017

 

Øvrige vedtak

Vedtak om inndragning av ulovlig mottatt bidrag fra utenlandsk giver - Unge Venstre

Klagesaksvedtak - Tverrpolitisk Folkevalgte - sletting fra Partiregisteret

Klagesaksvedtak - Samlingslista av Sp og Venstre i Engerdal - klage på avslag om søknad om partistøtte for 2017