2018

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok i november 2017 melding fra SSB om innrapporteringen for 2016 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste hvilke aktive partier og partiledd ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2017. For 148 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2018. 

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2018

Bidrag i valgår

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - Averøy Venstre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Finnmark Ap - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Nordland FrP - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Nordland Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Rana Ap - bidrag valg 2017

 

Øvrige vedtak

Vedtak om inndragning av ulovlig mottatt bidrag fra utenlandsk giver - Unge Venstre

Klagesaksvedtak - Tverrpolitisk Folkevalgte - sletting fra Partiregisteret

Klagesaksvedtak - Samlingslista av Sp og Venstre i Engerdal - klage på avslag om søknad om partistøtte for 2017