2017

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok i november 2017 melding fra SSB om innrapporteringen for 2016 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste hvilke aktive partier og partiledd ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2017. For 148 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2018. 

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2018

 

Bidrag i valgår

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Formell advarsel - Akershus MDG - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Bergen SV- bidrag i valg 2017

Formell advarsel - Bergen Venstre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Bodø KrF - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Buskerud Sp - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Hordaland SV - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Kystpartiet i Hordaland - bidrag i valg 2017

Formell advarsel - Liberalistene - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Molde Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Oppland Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Oslo Ap - bidrag valg 2017

Formell advarsel - PDK Hordaland - bidrag valg 2017

Formell advarsel - PDK Porsgrunn - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Oslo Venstre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Sandnes Høyre - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Sør-Trøndelag Ap - bidrag valg 2017

Formell advarsel - Sør-Trøndelag SV - bidrag valg 2017

 

Øvrige vedtak 

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret i Brønnøysundsregistrene

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret nr 1

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret nr 2

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret nr 3

Klagesaksvedtak - Nordreisa Ap - klage på manglende utbetaling av statlig støtte

Vedtak om avkorting av partistøtte - Piratpartiet

Vedtak om avkorting av partistøtte Hordaland

Vedtak om avkorting av partistøtte MDG

Vedtak om avkorting av statlige partistøtten - Oslo SV