Ny tolkningsuttalelse fra Partilovnemnda

Uttalelsen avklarer blant annet hvordan partistøtten til partiledd som er berørt av den kommende oppsplittingen av tre fylkeskommuner og en kommune (Ålesund) skal fordeles. 

Les den her

Publisert 27.06.2022