67 partier og partiledd mister partistøtten i 2024, mens 24 partiledd får advarsel

SSB-meldingen av 21. august 2023 om partienes økonomirapporter for 2022 (jf. partiloven § 22) viste hvilke partier og partiledd som ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2022. Partilovnemnda traff 67 vedtak om avkortning i den statlige partistøtten for 2024, imens 24 partiledd fikk formell advarsel fordi rapporten ble levert for sent.

Antall sanksjonsvedtak er vesentlig lavere enn i 2022, da 82 partier og partiledd fikk avkorting og 47 formell advarsel. Oversikt over avkortningsvedtak finner du her, oversikt over partiledd som har fått formell advarsel finner du her.

 

Publisert 17.10.2023