Partirevisjonsutvalgets kontrollrapport for 2021 er klar

35 partier og partiledd har vært gjenstand for rutinekontroll i 2022

 

Partirevisjonsutvalget (PRU) bistår Partilovnemnda i kontrollen med finansieringen av de politiske partiene i Norge. I mellomvalgår gjennomfører PRU kontroll med et tilfeldig trukket utvalg av partier og partiledd. Målet er å sikre offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av de politiske partiene, og å motvirke korrupsjon. Kontrollen med partienes økonomi i 2021 er den femte i rekken siden PRU ble etablert i 2014.

 

Les kontrollrapporten her

 

Publisert 15.02.2023