Partilovnemndas årsrapport for 2019

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 23.10.2020