Ungdomspartier må tilbakebetale bidrag fra NorthConnect

NorthConnect KS betalte reise og opphold for AUF, Grønn Ungdom og Unge Høyre til Skottland i 2019. Slik støtte har ikke partiene lov til å motta.

Les mer:

Vedtak AUF

Vedtak Grønn Ungdom

Vedtak Unge Høyre

Publisert 30.04.2020