Partilovnemndas årsrapport for 2018

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 01.04.2020