Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll 2018

I samsvar med partiloven § 24 (5) har Partirevisjonsutvalget (PRU) gjennomført rutinekontroll av et utvalg innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i loven kapittel 4 i 2017. Rapporten er behandlet i Nemndas møte 14. juni 2019.

Du kan lese rapporten her.

Publisert 15.05.2019