103 partiledd mister hele eller deler av partistøtten for 2019

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2019 for 103 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2018. For året 2018 var det tilsvarende tallet 148.

Antall avkortningsvedtak er det laveste siden lovendringen om rapportering av fullstendige regnskaper ble innført fra og med regnskapsåret 2014.

For fire partiledd ble det fattet vedtak om avkortning av deler av partistøtten.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2019

I valgår skal partiene også rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen (bidragene er publisert på https://www.partifinansiering.no/valgkampbidrag/).

Fristen for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest siste fredag før valget, jf. partiloven § 18 nr. 4.

Publisert 11.04.2019