Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven

Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner.

Partilovnemnda har sett behov for en tolkning av rapporteringsplikten etter partiloven for partienheter med virksomhet på to eller flere nivåer innenfor den enkelte kommune eller fylkeskommune.  Tolkningen vil kunne ha betydning for partiledd i Oslo og partiledd med partienheter i fylkeskommuner og  kommuner som har blitt eller skal bli nedlagt.

Les tolkningsuttalelsen

Publisert 25.03.2019