Partilovnemndas årsrapport for 2017

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 18.01.2019