Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2018 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4.

Kontrollen vil gjelde rapporteringen av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2017 samt rapporteringen av valgkampbidrag i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017. Et tilfeldig utvalg av partier og partiledd inngår i rutinekontrollen. 

Partiene vil også bli gitt mulighet til å få veiledning fra Partirevisjonsutvalget om forstålesen av deres plikter ifølge loven.

Partirevisjonsutvalget ledes av advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen, mens statsautorisert revisor Louise Gran er utvalgets andre medlem. 

Publisert 17.10.2018