178 partier eller partiledd mister partistøtten for 2017

I statsråd 15. juni 2018 ble ny partilovnemnd oppnevnt for perioden 2018-2024 etter at medlemmene i forrige nemnd som ble oppnenvt i 2012, var ferdige med sine verv. Professor Eivind Smith er gjenoppnevnt som leder i Partilovnemnda.

Medlemmene i Partilovnemnda oppnevnes for en periode på seks år.

Følgende medlemmer ble oppnevnt (www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-partilovnemnd-oppnemnt/id2604599/):

 

Leder: Professor Eivind Smith, Oslo 

 

Nøytrale medlemmer:

Avdelingsdirektør Hege Fjellheim, Karasjok

Professor Tina Søreide, Bergen

 

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra politiske partier:

Høyre: Lars Arne Ryssdal, Asker

Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien, Brandbu

Venstre: Geir Helge Sandsmark, Halden

Publisert 20.06.2018