Partilovnemndas årsrapport for 2016

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 23.03.2018