Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2016 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4.

Kontrollen vil gjelde rapporteringen av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2015 samt rapporteringen av valgkampbidrag i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

Rutinekontrollen vil også gi partiene mulighet til å få veiledning fra Partirevisjonsutvalget om forstålesen av deres plikter ifølge loven. Partirevisjonsutvalget ledes av advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen, mens statsautorisert revisor Eivind Guldbakke er utvalgets andre medlem.

Publisert 18.10.2016