Rapport fra Partirevisjonsutvalget om Demokratene i Norge. Politianmeldelse.

Partilovnemnda (PLN) anmodet 22. juni 2015 Partirevisjonsutvalget (PRU) om å gjennomføre særskilt kontroll av Demokratene i Norge og partiets etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4, og å gi veiledning i tilknytning til disse pliktene, jf. partiloven § 24 nr. 4 og nr. 5. Etter en omfattende prosess avga PRU 29. februar 2016 sin rapport til PLN (Rapport).

På bakgrunn av forhold som framkommer i rapporten anmeldte PLN 19. april 2016 partiet og/eller noen av deres tillitsvalgte til Agder politidistrikt for mulige brudd på straffeloven § 324 om underslag og/eller § 325 om grovt underslag.

Publisert 02.05.2016