Eivind Smith ny leder av Partilovnemnda

Professor Eivind Smith tiltrer som ny leder av Partilovnemnda 1. juni 2015.

Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

www.regjeringen.no/nb/aktuelt/eivind-smith-ny-leder-av-partilovnemnda/id2410255/

Publisert 18.05.2015