94 partilag mister partistøtten for 2014

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

I desember 2013 fattet Partilovnemnda vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 94 partilag i 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 100 partilag.

Vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 2014

Publisert 08.01.2014