100 partilag mister partistøtten for 2013

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

I desember 2012 fattet Partilovnenmda vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 100 partilag i 2013. Tilsvarende tall for 2012 var 62 partilag.

Vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 2013

Publisert 17.12.2012