62 partilag mister partistøtten for 2012

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

I desember 2011 fattet partilovnenmda vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 62 partilag. tilsvarende tall for 2011 var 111 partilag.

Vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 2012

Publisert 26.01.2012