Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver

Partilovnemnda har avgitt tolkingsuttalelse vedkommende partiloven § 17 tredje ledd boksatv b. Partilovnemnda uttaler at AUF kan motta utenlandske pengegaver når visse prinsipper legges til grunn.

Etter terrordrapene på Utøya den 22.07.2011 har AUF mottatt en rekke gaver til gjenoppbygging av Utøya. En del av gavene har kommet fra utenlandske givere og AUF ønsker en avklaring på om forbudet mot å motta gaver fra utenlandske kilder er absolutt, eller om det er rom for innskrenkende tolkninger.

Tolkingsuttalelse - partiloven § 17 tredje ledd bokstav b - gaver fra utenlandske givere til AUF-Utøya
Brev til Stortinget - inhabilitet i forbindelse med pengegaver
Partilova § 12 - sak i Partilovnemnda 05-2006

Publisert 26.08.2011