111 partilag mister partistøtten i 2011

Partilovnemnda har truffet vedtak om tilbakehold av statsstøtte for 111 partilag i 2011.

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

I desmeber 2010 fattet partilovnenmda vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 98 partilag. Pr 9. februar 2011 har Partilovnenda fattet vedtak om tilbakehold av partistøtte for 13 nye partilag. I alt har 11 partilag fått vedtak om tilbakehold av partistøtte for 2011.

Partilovnemnda sendte, på bakgrunn av opplysninger fra SSB, i oktober 2010 ut varsel om mulig vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte til 102 lag. Bare 4 lag kom med så gode forklaringer at det ledet til henleggelse av saken. For 2010 ble det truffet tilsvarende vedtak i 109 saker.

Disse lagene har mistet statsstøtta i 2011, sjå link under.

Politiske parti med vedtak om tilbakehold av statstilskot 2011

Publisert 21.12.2010