Aust- og Vest-Agder Venstre - spørsmål om samanslåing av fylkeslag

Fylkesekretæren for Aust- og Vest-Agder Venstre stiller spørsmål om konsekvensar for utbetaling av stastilskot for partilaga dersom dei går saman til eitt partilag.

Partlilovnemnda sin konklusjon er at dersom Vest-Agder Venstre og Aust-Agder Venstre, som i dag er to partiorganisasjoner, og som i dag har krav på partistøtte, vil miste dette om dei slår seg saman til eit Agder Venstre.

Venstre i Aust-Agder og Vest-Agder - formalitetar om samanslåing av politiske fylkeslag
Sak 5-06 Spørsmål til Lovanvendelse i Rundskriv nr. 1-Partistøtte

Publisert 19.05.2010