Tilbakehold av partistøtte for 2010

Partilovnenmnda har fatta vedtak om å holde tilbake statstilskot for 110 poltiske parti for 2010.

Partilovnemnda har fatta vedtak om å holde tilbake statstilskot for i alt 109 politiske parti i 2010. Alle politiske partier skal rapportere om inntektene sine til Statistisk Sentralbyrå innen 1. juli kvart år. Jamfør Partiloven § 18. Dersom partia ikkje rapporterar kan statstilskotet for det etterfølgjande året bli holdt tilbake, jfr partiloven § 24 og partilovforskriften § 15.

I 2009 var det i alt 160 parti som ikkje hadde rapportert til SSB i rett tid. Etter at Partilovnemnda hadde sendt ut varselbrev til desse partia og etter å ha fått tilbakemeldingar var det i alt 109 parti som fekk vedtak om at statstilskot vart halde tilbake for 2010.

Tilbakehold gjelder desse partia

Publisert 21.01.2010