Vedtak:

Vedtak om avkortning av partistøtte Oslo SV
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Bodø KrF - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Bergen SV - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Akershus MDG - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Hordaland SV - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Sandnes Høyre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Klagesaksvedtak - Nordreisa Ap - klage på manglende utbetaling av statlig støtte
2017: Paragraf: Partiloven § 13 tredje og femte ledd, § 15

Vedtak om avkortning av partistøtte Hordaland SV
2017: Paragraf: Partiloven § 20 første ledd

Formell advarsel - Bergen Venstre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Molde Høyre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - PDK Hordaland - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - PDK Porsgrunn - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Sør-Trøndelag Ap - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Liberalistene - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte MDG

2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Sør-Trøndelag SV - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Kystpartiet i Hordaland - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Oslo Venstre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Oslo Ap - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Høyre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Oppland Høyre - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Buskerud Sp - bidrag valg 2017
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2017: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2017: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2017: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Vedtak om avkortning av partistøtte Piratpartiet

2017: Paragraf: Partiloven § 21 a første ledd og annet ledd

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2017: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8