Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 5. november 2020 melding fra SSB om innrapporteringen for 2019 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 102 aktive partier og partiledd per 23. september 2020 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2019. For 70 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte i den statlige partistøtten i 2021.

Vedtak om avkortning for 2021

Bidrag i valgår

 

Øvrige vedtak

Vedtak: Forespørsel om omgjøring Meløy SV                                                                   2021 : Paragraf: Partiloven § 18 andre ledd

Vedtak.  Forespørsel om omgjøring PDK Stryn                                                               2020 : Paragraf: Partiloven § 18 andre ledd