Vedtak:

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 01.10.2019 melding fra SSB om innrapporteringen for 2018 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 167 aktive partier og partiledd per 21. september 2019 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2018. For 132 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2020.

Vedtak om avkortning for 2020

Bidrag i valgår

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019                                                                  2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - AUF - bidrag i valg 2019 - revidert                                                    2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte AUF                                                                          2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Øvrige vedtak

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag AUF                                                              2020: Paragraf: Partiloven § 17a nr. 2 a

Vedtak  om tilbakebetaling av ulovlig bidrag Grønn Ungdom                                           2020: Paragraf: Partiloven § 17a nr. 2 a

Vedtak om tilbakebetaling av ulovlig bidrag Unge Høyre                                                  2020: Paragraf: Partiloven § 17a nr. 2 a

Vedtak om inndragning og avkortning - Unge Høyre                                                     2020: Partiloven § 17a nr. 2 a og § 28