Vedtak:

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 01.10.2018 melding fra SSB om innrapporteringen for 2017 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 234  aktive partier og partiledd per 21. september 2018 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2017. For 98 av disse vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2019.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2019 

Bidrag i valgår 2019

I valgår skal partiene  rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd fikk vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Vedtak om avkortning av partistøtte Sola Høyre - bidrag i valg 2019                            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Flesberg Arbeiderparti - bidrag valg 2019                                                 2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Krødsherad Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                          2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Namsos Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                               2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Narvik Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                                2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Rana Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                                  2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Stjørdal Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                              2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Aukra Høyre - bidrag i valg 2019                                                            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - AUF Agder - bidrag i valg 2019                                                              2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - AUF i Akershus - bidrag i valg 2019                                                        2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Bygland Venstre - bidrag i valg 2019                                                      2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Etnedal MDG - bidrag i valg 2019                                                          2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte Bodø Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                      2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte Gjøvik Høyre - bidrag i valg 2019                                2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Bodø Høyre - bidrag i valg 2019                                                              2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Bærum Høyre - bidrag i valg 2019                                                            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Drammen Høyre - bidrag i valg 2019                                                       2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Hordaland Krf - bidrag i valg 2019                                                          2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Klepp Frp - bidrag i valg 2019                                                                  2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Kristelig Folkeparti - bidrag i valg 2019                                                  2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel -   Liberalistene - bidrag i valg 2019                                                   2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Lillestrøm Venstre - bidrag i valg 2019                                                    2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte Møre og Romsdal Venstre - bidrag i valg 2019            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Partiet de Kristne Møre og Romsdal - bidrag i valg 2019                         2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Partiet de Kristne - bidrag i valg 2019                                                      2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte Pensjonistpartiet Bergen - bidrag i valg 2019                2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Rogaland Frp - bidrag i valg 2019                                                            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Rødt Oslo - bidrag i valg 2019                                                                  2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Saltdal Frp - bidrag i valg 2019                                                                2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Sola Frp - bidrag i valg 2019                                                                    2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Stavanger Høyre - bidrag i valg 2019                                                      2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Stavanger Krf - bidrag i valg 2019                                                          2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Stjørdal Arbeiderparti - bidrag i valg 2019                                                2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Troms og Finnmark Frp - bidrag i valg 2019                                           2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Trøndelag Frp - bidrag i valg 2019                                                           2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Vedtak om avkortning av partistøtte - Øvre Eiker Arbeiderparti - bidrag i valg 2019            2019: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd