Vedtak:

Formell advarsel - Nordland Høyre - bidrag valg 2017
2018: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd, § 1 første ledd tredje strekpunkt

Vedtak om inndragning av ulovlig mottatt bidrag fra utenlandsk giver - Unge Venstre
2018: Paragraf: Partiloven § 17 a andre ledd bokstav b

Formell advarsel - Nordland FrP - bidrag valg 2017

2018: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd, § 1 første ledd tredje strekpunkt

Formell advarsel - Finnmark Ap - bidrag valg 2017
2018: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Rana Ap - bidrag valg 2017
2018: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Averøy Venstre - bidrag valg 2017
2018: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Klagesaksvedtak - Tverrpolitisk Folkevalgte - sletting fra Partiregisteret
2018: Paragraf: Partiloven § 5 første ledd, § 8

Klagesaksvedtak - Samlingslista av Sp og Venstre i Engerdal - klage på avslag om søknad om partistøtte for 2017
2018: Paragraf: Partiloven § 13 fjerde ledd